Featured Articles

All Stories

Kinh nghiệm mua nhà ở đẳng cấp Mizuki Q.7

trong thời gian 2017 Nam Long Group đang làm tiếp hợp tác có hai người đầu tư Nhật khi là Hankyu Realty & Nishi Nippon Railroad để cộng cách tân và phát triển Quần thể Chung cư Mizuki Park chiếm dụng…